Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyznaczanie transmitancji z wykorzystaniem odpowiedzi skokowej w obecności zakłóceń

Autorzy

Wariant tytułu

EN Determination of transmittance with the use step response in the noise presence

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 73

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transmitancja
  • odpowiedź skokowa
  • modelowanie systemów dynamicznych
  • identyfikacja systemów
Streszczenie

PL W pracy rozpatrzono zagadnienie identyfikacji układu dynamicznego opisanego równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n bazujące na zmodyfikowanej metodzie momentów. Klasyczna metoda momentów wykorzystuje odpowiedź impulsową układu, natomiast w referacie, proponuje się sposób wykorzystania metody momentów dla odpowiedzi skokowej, bez konieczności różniczkowania numerycznego.

EN The study examined the issue of identification of a dynamical system described ordinary differential equation of order n based on a modified method of moments. A classic method of moments uses impulse response of the system, and in this paper, it is proposed how to use the method of moments for the step response, without the need for numerical differentiation.

Strony (od-do)

51 - 56

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9