Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Sterowanie małej elektrowni wiatrowej na maksimum mocy czynnej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Output power maximization control technique of small wind turbine

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • mała elektrownia wiatrowa
  • moc czynna
  • zamknięty układ sterowania
  • otwarty układ sterowania
  • algorytm sterowania
Abstract

PL Przedstawiono sposób sterowania pozwalający na optymalizowanie generowanej mocy w małej elektrowni wiatrowej. Zaprezentowany sposób sterowania opiera się na pomiarze wielkości prądów i napięć w układzie przekształtnikowym, obliczaniu mocy czynnej oraz cyklicznej zmianie obciążenia, przez co nie istnieje konieczność stosowania układów pomiaru prędkości wiatru oraz prędkości obrotowej generatora. Pokazano wybrane wyniki badań symulacyjnych dla układu elektrowni pracującej ze zmienną prędkością obrotową, z generatorem z magnesami trwałymi oraz z pełnowymiarowym układem przekształtnikowym. Porównano pracę elektrowni w zamkniętymi i otwartym układzie sterowania.

EN This text focuses on technique to get maximum power of wind energy conversion system. It uses the measurements of power converter current and voltage, power calculation and permanent load change without using sensors for wind and rotor speed. Simulation results of the wind turbine with permanent magnet synchronous generator and fully rated power electronics converter controlled by proposed algorithm was presented. Obtained results was compared with simulation results of system with constant load. The presented control allows the wind turbine system operate with optimal power.

Pages (from - to)

241 - 247

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.