Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Dobór turbin wiatrowych do pracy w ustalonej lokalizacji geograficznej z zastosowaniem algorytmu optymalizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Selection of wind turbines for use in fixed geographical location using optimization algorithm

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • turbina wiatrowa
  • algorytm optymalizacji
  • odnawialne źródła energii
Abstract

PL W artykule przedstawiono koncepcję doboru zespołu turbin wiatrowych do pracy w lokalizacji geograficznej o znanych warunkach wietrzności wykorzystującą algorytm optymalizacji. Założonym celem rozwiązania postawionego zadania jest uzyskanie minimalnej ceny jednostkowej generowanej w układzie energii elektrycznej. Jako kryterium oceny jakości zaproponowano funkcję celu o charakterze techniczno-ekonomicznym. W związku z jej cechami (funkcja wielomodalna) w rozważaniach uwzględniono metodę optymalizacyjną o charakterze stochastycznym. Zaproponowano sposób zrównoleglenia zastosowanego algorytmu z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych

EN The article presents the concept of set selection for wind turbines operating in the geographical location of known wind conditions using optimization algorithm. Established to solve the task in question is to obtain a minimum price per unit in the system-generated electricity. As a criterion for assessment of the proposed function of the technical-economic character. In connection with its characteristics (multimodal function) included in the consideration of a method for stochastic optimization. The method of parallelization of the algorithm by using multi-core processors was proposed.

Pages (from - to)

257 - 265

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.