Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Application of MICMAC, Fuzzy AHP, and Fuzzy TOPSIS for Evaluation of the Maintenance Factors Affecting Sustainable Manufacturing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sustainable maintenance
  • maintenance factors
  • maintenance hybrid analysis
  • MICMAC analysis
  • fuzzy AHP
  • fuzzy TOPSIS
Data udostępnienia online

05.03.2021

Strony (od-do)

1436-1 - 1436-31

DOI

10.3390/en14051436

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1436

Uwagi

Article number: 1436

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]