Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of the filtration-catalytic system on the emission parameters of low-power boilers fired with wood pellets

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Wpływ układu filtracyjno-katalitycznego na parametry emisyjne kotłów małej mocy zasilanych pelletem drzewnym

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 100 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

221 - 224

DOI

10.15199/62.2021.3.1

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-130831-wp%C5%82yw-uk%C5%82adu-filtracyjno-katalitycznego-na-parametry-emisyjne-kot%C5%82%C3%B3w-ma%C5%82ej-mocy-zasilanych-pelletem-drzewnym-przemysl-chemiczny-2021-3.html

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,485 [Lista 2019]