Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Application of Molecular Sieves for Drying Transformers Insulated with Mineral Oil, Natural Ester, or Synthetic Ester

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transformer
  • oil-paper insulation
  • moisture
  • drying
  • molecular sieves
  • mineral oil
  • synthetic ester
  • natural ester
Strony (od-do)

1719-1 - 1719-13

DOI

10.3390/en14061719

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1719/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]