Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 20-21 marca 2021 : książka abstraktów

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Gdański

Data opublikowania

2021

Liczba stron

131

ISBN

978-83-958623-1-1

URL

https://600a8cd9-1c90-48bf-92d9-0bb31339a536.filesusr.com/ugd/9b73dd_6fb054ea9b8b40b99faf3c1278913a24.pdf

Rozdziały
Korzyści zdrowotne mikroorganizmów probiotycznych oraz ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej (s. 47)
Jonożele syntezowane metodą fotopolimeryzacji tiol/en/ciecz jonowa (s. 56)
Kwasy karboksylowe jako wstępny etap hydrometalurgicznego odzysku jonów metali ze zużytych katalizatorów samochodowych (s. 92)
Wykorzystanie surfaktantów pochodzenia naturalnego w farmakologii (s. 95)
Konferencja

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 20-21.03.2021, , Polska