Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie surfaktantów pochodzenia naturalnego w farmakologii

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2021

Chapter type

poster

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 95

Book

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 20-21 marca 2021 : książka abstraktów

Presented on

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 20-21.03.2021, , Polska