Processing may take a few seconds...

Article


Title

Digitally reconstructed radiograph procedure for pre-operative evaluation

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Additional title

PL Procedura cyfrowej rekonstrukcji radiogramu na potrzeby oceny przedoperacyjnej

Year of publication

2014

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2014 | Journal volume: vol. 66 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • digitally reconstructed radiograph
  • computed tomography
  • magnetic resonance imaging
Abstract

EN This work describes an effective method of creating digitally reconstructed radiograph images. Developed algorithm is based on standard mathematical calculations reducing the necessity of usage sophisticated software and libraries. There is also no need to go through any special training to use it. Presented solution allows creating digitally reconstructed radiographs (DRR) from computer tomography (CT) and magnetic resonance (MRI) data on every desktop computer even by inexperienced users. What is more system requirements of the algorithm are incomparably lower in comparison to other common DRR techniques.

PL W artykule przedstawiono efektywną procedurę cyfrowej rekonstrukcji radiogramu. Opracowany algorytm jest oparty na podstawowych matematycznych przekształceniach co ogranicza konieczność obsługi zaawansowanych programów i bibliotek. Przedstawione rozwiązanie pozwala na tworzenie radiogramu na podstawie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na dowolnym komputerze, również przez niedoświadczonych użytkowników. Co więcej, wymagania systemowe algorytmu są nieporównywalnie mniejsze niż innych znanych technik cyfrowej rekonstrukcji radiogramu.

Pages (from - to)

31 - 37

DOI

10.21008/j.2449-920X.2014.66.1.03

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.