Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An Influence of a Generated Track Intentional Irregularity on a Static Work of a Railway Track

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • railway track’s imperfection
  • simulation of irregularity
  • a concave and convex irregularity
Strony (od-do)

81 - 97

DOI

10.24425/ace.2021.136462

URL

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136462/edition/119559/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100