Processing may take a few seconds...

Article


Title

The characteristics of the Vehicle Maintenance System in Tactical Air Base

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Charakterystyka systemu obsług i napraw pojazdów samochodowych w Bazie Lotnictwa Taktycznego

Year of publication

2019

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 71 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Garrison Support Unit
  • Tactical Air Base
  • Vehicle Maintenance System
  • Fleet Management
PL
  • Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • Baza Lotnictwa Taktycznego
  • system obsług i napraw
  • zarządzanie taborem
Abstract

EN The subject of the paper is a functioning of the Vehicle Maintenance System (VMS) in the Tactical Air Base (TAB). In 2013 a new stationary Military Logistic System (MLS) was introduced based on the territorial division of the country. Newly created Regional Logistics Bases (RLB) and subordinated Garrison Support Units (GSU) have been essential for the new MLS. Due to the reform, military units have been relieved of economic and financial function, so that they can focus on operational tasks. The exceptions have been TAB and War Port Command (WPC) which have had operational tasks, but they have remained as economic departments and additionally have been tasked to give logistic and financial support for units deployed in allotted area of responsibility. In the wake of the above changes, the VMS was completely reorganized. The author’s present the rules of the VMS defined in the operative instructions and the organization of the VMS in the TAB. The article also analyzes selected indicators of the VMS based on equipment of the 21st TAB.

PL Przedmiotem artykułu jest system obsług i napraw (OiN) pojazdów samochodowych (PS) funkcjonujący w Bazie Lotnictwa Taktycznego (BLT). W 2013 r. wprowadzono nowy stacjonarny Woskowy System Logistyczny oparty na podziale terytorialnym kraju. Powstały Regionalne Bazy Logistyczne, Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG). BLT jako wyjątek pozostały oddziałami gospodarczymi i podobnie jak WOG otrzymały dodatkowe jednostki na zaopatrzenie gospodarcze w ramach przydzielonych rejonów odpowiedzialności. Wraz z powyższymi zmianami, zreorganizowano całkowicie system OiN PS. Wprowadzono nowe instrukcje (doktryny), które określiły role jednostek wojskowych, WOG oraz centralnych organów logistycznych w systemie OiN PS. Autorzy przedstawili m.in. zasady organizacji OiN PS w obowiązujących instrukcjach. Oprócz tego przeprowadzono również analizę wybranych wskaźników eksploatacji PS będących na wyposażeniu 21. BLT.

Pages (from - to)

5 - 16

DOI

10.21008/j.2449-920X.2019.71.1.01

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.