Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Offshore Wind Farms On-Site Submarine Cable Testing and Diagnosis with Damped AC

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • offshore
  • export cables
  • inter-array cables
  • damped AC voltage (DAC)
  • after-laying cable testing
  • on-site diagnosis
  • condition assessment
  • partial discharges
  • dissipation factor
Strony (od-do)

7 - 20

DOI

10.3390/en12193703

Książka

Selected Papers from 2018 IEEEInternational Conference onHigh Voltage Engineering(ICHVE 2018)

Zaprezentowany na

IEEEInternational Conference onHigh Voltage Engineering(ICHVE 2018), 2018

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0