Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assistance of an expert in the participatory planning model in the area included in the revitalisation programme in view of the desired changes. Based on the example of the district of Śródka in Poznań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Wariant tytułu

PL Pomoc ekspercka w partycypacyjnym modelu planowania pożądanych zmian w obszarze objętym programem rewitalizacji. Przykład poznańskiej Śródki

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Architectus

Rocznik: 2021 | Numer: 1(65)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • participatory planning
  • expert assessment
  • revitalization
  • post-communist countries
  • Central Europe
Streszczenie

PL planowanie partycypacyjne, ocena ekspercka, rewitalizacja, kraje postkomunistyczne, Europa Środkowa

Strony (od-do)

59 - 66

DOI

10.37190/arc210107

URL

http://architectus.pwr.edu.pl/files/numery/65_07.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20