Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Determination of Transverse Shear Stiffness of Sandwich Panels with a Corrugated Core by Numerical Homogenization

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • corrugated board
  • numerical homogenization
  • strain energy equivalence
  • finite element method
  • plate stiffness properties
  • shell structures
  • transverse shear
Data udostępnienia online

15.04.2021

Strony (od-do)

1976-1 - 1976-14

DOI

10.3390/ma14081976

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/1976

Uwagi

Article Number: 1976

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,623 [Lista 2020]