Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Gajewski

PBN ID

2313593

ResearcherID

O-4074-2014

ORCID

0000-0002-4292-0417

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%