Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Gajewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

tomasz.gajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 03

ORCID

0000-0002-4292-0417

ResearcherID

O-4074-2014

Google Scholar

w407g1QAAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (6)

Książki (2)

Raporty (11)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (2)