Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Gajewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

tomasz.gajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 03

ResearcherID

O-4074-2014

ORCID

0000-0002-4292-0417

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%