Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Modelowanie dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Głównym problemem niniejszej monografii było pytanie o to, jakie są przesłanki do możliwie szybkiej, sprawnej i skutecznej dyfuzji koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych. Obiektem badań stały się przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe klastrów sieciowych zlokalizowane na terenie całej Polski. Przedmiotem badań zaś była analiza procesu rozprzestrzenienia (dyfuzji) innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w przedsiębiorstwach klastrów sieciowych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wątki teoretyczne dotyczące istotnych z punktu widzenia pracy zagadnień zostały wzbogacone o badania ankietowe i symulację komputerową.

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2021

Liczba stron

242

ISBN

978-83-7775-619-5

eISBN

978-83-7775-621-8

DOI

10.21008/b.978-83-7775-621-8

URL

http://wydawnictwo.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-621-8

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0