Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Irena Pawłyszyn

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

irena.pawlyszyn@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ORCID

0000-0002-5054-6314

ResearcherID

AAE-3061-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (9)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (3)