Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Doslìdžennâ mìs'kogo seredoviŝa v mežah proektu "Stìjka mìs'ka mobìl'nìst'"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

ukraiński

Strony (od-do)

191 - 193

Książka

Formuvannâ mehanìzmìv upravlìnnâ âkìstû ta pìdviŝennâ konkurentospromožnostì pìdpriêmstv : XII Mìžnarodna naukovo-praktična ìnternet-konferencìâ molodih včenih ta studentìv. Tezi dopovìdej, 25 bereznâ 2021r

Zaprezentowany na

XII Mìžnarodna naukovo-praktična ìnternet-konferencìâ molodih včenih ta studentìv, 25.03.2021, Dnipropetrovsk, Ukraine

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0