Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Mitigating the Energy Consumption and the Carbon Emission in the Building Structures by Optimization of the Construction Processes

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • construction
  • processes
  • energy consumption
  • carbon emission
  • lean techniques
  • structural optimization
  • life cycle assessment
Data udostępnienia online

04.06.2021

Strony (od-do)

3287-1 - 3287-20

DOI

10.3390/en14113287

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3287

Uwagi

Article Number: 3287

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]