Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The effects of applying behavioral impulses ("nudges") to stimulate the development of occupational pension schemes - comparative analysis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

213 - 227

URL

http://repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/3503

Książka

Pensions today. Economic, managerial, and social issues

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0