Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Alternative Exhaust Emission Factors from Vehicles in On-Road Driving Tests

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • real driving emissions
  • exhaust emission
  • portable emissions measurement system
  • light-duty vehicles
  • heavy-duty diesel vehicles
Strony (od-do)

3487-1 - 3487-24

DOI

10.3390/en14123487

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3487/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]