Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Allocation of real power generation based on computing over all generation cost: an approach of Salp Swarm Algorithm

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 70 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • economic load dispatch
  • heuristic algorithms
  • optimization
  • Particle SwarmAlgorithm
  • Salp Swarm Algorithm
Strony (od-do)

337 - 349

DOI

10.24425/aee.2021.136988

URL

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136988/edition/119957/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0