Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Comparison of Neural Networks Aiding Material Compatibility Assessment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2022

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • compatibility
  • neural networks
  • classification models
  • expert system
  • materials selection
Data udostępnienia online

16.06.2021

Strony (od-do)

14 - 24

DOI

10.1007/978-3-030-79168-1_2

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-79168-1.pdf

Książka

Innovations in Mechatronics Engineering

Zaprezentowany na

International Conference Innovation in Engineering 2021, 28-30.06.2021, Guimarães, Portugal

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0