Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Innovations in Mechatronics Engineering

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2022

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Switzerland

Wydawca

Springer Nature Switzerland AG

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2022

Liczba stron

483

ISBN

978-3-030-79167-4

eISBN

978-3-030-79168-1

DOI

10.1007/978-3-030-79168-1

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79168-1?page=3#about

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Comparison of Neural Networks Aiding Material Compatibility Assessment (s. 14-24)
Konferencja

International Conference Innovation in Engineering 2021, 28-30.06.2021, Guimarães, Portugal

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0