Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Innovations in Mechanical Engineering

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2022

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Switzerland

Wydawca

Springer Nature Switzerland AG

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2022

Liczba stron

475

ISBN

978-3-030-79164-3

eISBN

978-3-030-79165-0

DOI

10.1007/978-3-030-79165-0

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79165-0?page=3#about

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Study of Thermostable Polyurethane Material Produced by Robotic Milling Machining (s. 68-81)
Use of Virtual Mirror in Design of Individualized Orthopedic Supplies (s. 388-394)
Konferencja

International Conference Innovation in Engineering 2021, 28-30.06.2021, Guimarães, Portugal

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0