Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analysis of the Distributions of Displacement and Eddy Currents in the Ferrite Core of an Electromagnetic Transducer Using the 2D Approach of the Edge Element Method and the Harmonic Balance Method

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Harmonic Balance Finite Element Method
  • Fixed-Point Method
  • Finite Element Method
  • Edge Element Method
  • displacement currents
  • electromagnetic converters
  • electromagnetism
Strony (od-do)

3980-1 - 3980-21

DOI

10.3390/en14133980

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3980

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]