Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Rafał Wojciechowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

rafal.wojciechowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 96

ORCID

0000-0003-4906-469X

ResearcherID

G-1518-2014

Google Scholar

s1-eO9EAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (14)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (34)

Recenzje prac dyplomowych (25)

Wyniki (4)