Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

From Lean to Sustainable Manufacturing – An Overview

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Research Studies Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 24 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Lean Manufacturing
  • Green Manufacturing
  • Sustainable Manufacturing
Strony (od-do)

291 - 300

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0