Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia – procesy, materiały i polimery

Editors

Year of publication

2021

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2021

Number of pages

104

ISBN

978-83-66743-31-1

eISBN

978-83-66743-32-8

Chapters
Wpływ węglanu wapnia i jego modyfikacji na lepkość wzdłużną kompozytowych folii polipropylenowych (p. 7-16)
Nowe sorbenty polimerowe do usuwania jonów cynku i ołowiu (p. 23-29)
Nowe funkcjonalizowane materiały krzemionkowe (p. 30-36)
Jonożele syntezowane metodą fotopolimeryzacji tiol/en/akrylan (p. 56-61)
Hydrożelowe elektrolity polimerowe z matrycą polimetakrylową (p. 62-68)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.