Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Hydrożelowe elektrolity polimerowe z matrycą polimetakrylową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

62 - 68

Książka

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia – procesy, materiały i polimery

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0