Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowe funkcjonalizowane materiały krzemionkowe

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering
[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • krzemionka
  • zol-żel
  • materiały porowate
  • organokrzemiany
Pages (from - to)

30 - 36

Book

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia – procesy, materiały i polimery

Points of MNiSW / chapter

5.0