Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

A Buffer Power Source Based on a Supercapacitor for Starting an Induction Motor under Load

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 16

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electric drive
  • modeling
  • Matlab Simulink
  • supercapacitor
  • transient response
Strony (od-do)

4769-1 - 4769-19

DOI

10.3390/en14164769

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/4769

Uwagi

Article number : 4769

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]