Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie systemu telekomunikacyjnego Bluetooth w urządzeniach wspomagania mowy

Authors

[ 1 ] Instytut Sterowania i Inżynierii Systemów (ISt), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

142 - 145

Book

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : materiały konferencyjne, Warszawa, 16-18 czerwca 2004

Presented on

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, 16-18.06.2004, Warszawa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.