Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane rozwiązania wearable technology - szanse i zagrożenia

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • AR glasses
  • inteligentna opaska
  • innowacja technologiczna
  • technologia noszona
Pages (from - to)

63 - 83

Book

Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.