Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przydatność rysunku. O kształceniu przyszłych architektów

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Advantages of drawing. The education of future architects

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • rysunek
  • architektura
  • architektura wnętrz
  • sztuka
EN
  • drawing
  • architecture
  • interior design
  • art
Abstract

PL Autor artykułu przedstawia doniosłą rolę rysunku w sztukach wizualnych i architekturze w kontekście historycznym oraz współczesnym, specyfikę kształcenia przyszłych architektów i architektów wnętrz uwzględniającą zmiany powstałe przez rozwój nowych mediów oraz uwarunkowania edukacyjne mające wpływ na kształcenie. Artykuł z racji zaintereso-wań autora jest poświęcony przede wszystkim działaniom na płaskiej powierzchni, szcze-gólnie rysunkowi i dążeniom do przekazania umiejętności przydatnych w tym zakresie, w uprawianiu zawodu architekta. Omawia także przykładowe ćwiczenia rysunkowe polegające na kreowaniu przestrzeni przez studentów. Wnioski z poruszenia powyższych problemów zostały zawarte w końcowym podsumowaniu.

EN The author of the article presents the important role of drawing in visual arts and architecture in the historical and contemporary context, the specificity of educating future architects and interior architects, taking into account the changes caused by the development of new media, and educational conditions influencing education. The article, due to the author's interests, is devoted primarily to activities in the field of drawing, in particular, and efforts to transfer skills useful in this area in practicing the profession of an architect. He also discusses exemplary exercises involving the creation of space by students in drawing exercises. Conclusions from the above-mentioned problems are included in the final summary.

Pages (from - to)

145 - 153

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.4.9

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.