Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Projektowanie wnętrz obiektów edukacyjnych. Przedszkole – wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Interior design of educational facilities. Preschool building – selected aspects

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie wnętrz
  • przedszkole
  • przestrzeń edukacyjna
  • analiza ścieżek funkcjonalnych
EN
  • interior design
  • kindergarten
  • educational space
  • analysis of functional paths
Abstract

PL W artykule omówiono wybrane aspekty projektowania wnętrz w przestrzeniach edukacyjnych przeznaczonych dla najmłodszych – dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Projektowanie wnętrz przedszkolnych wymaga od projektanta wieloaspektowej analizy potrzeb funkcjonalnych różnych grup użytkowników. W artykule przedstawiono również możliwość wykorzystania analizy ścieżek funkcjonalnych (ang. functional path analysis) w kontekście projektowania wnętrz przedszkola modułowego, na przykładzie prac wykonanych przez studentów 3 semestru I stopnia kierunku architektura wnętrz w ramach przedmiotu teoria i podstawy projektowania wnętrz w obiektach usługowych w roku akademickim 2019/2020.

EN The article discusses selected aspects of interior design in educational spaces intended for the youngest – children aged 3 to 6 years. Designing preschool interiors requires from the designer a multi-faceted analysis of the functional needs of various user groups. The article presents the use of the Functional Path Analysis in the context of interior design of a modular kindergarten, based on the examples made by students of the 3rd semester (first-cycle studies, Interior Design) as part of the theory and basics of interior design in service facilities at RA 2019-2020.

Pages (from - to)

184 - 192

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.4.12

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.