Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

barbara.swit-jankowska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 85

PBN ID

1463597

ResearcherID

N-1960-2014

ORCID

0000-0003-0683-7584

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS