Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ zmian parametrów powietrza na opory przepływu w układzie wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

219 - 227

Book

Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007 : dziewiąte ogólnopolskie sympozjum

Presented on

Dziewiąte ogólnopolskie sympozjum : Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska, 20-23.06.2007, Gliwice, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.