Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problemy i dylematy muzealnego eksponowania złożonych obiektów inżynierskich

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Problems and dilemmas of exhibiting complex engineering objects in museums

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • muzealnictwo
  • dziedzictwo techniki
  • doktryna muzealna
  • sztuka inżynieryjna
  • historyczny rozwój maszyn i urządzeń
Pages (from - to)

213 - 228

Book

Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Points of MNiSW / chapter

20.0