Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ nagrzewania laserowego na właściwości powlekanych płytek skrawających

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2021

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • skrawanie
  • powłoki z twardych materiałow
  • adhezja
  • trwałość
  • nagrzewanie laserowe
Pages (from - to)

43 - 43

Book

Badania, modelowanie i symulacja procesów obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej : streszczenia

Presented on

XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem ; XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 15-17.09.2021, Lublin, Polska