Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Robot przemysłowy w chirurgii laparoskopowej - analiza przestrzeni roboczej manipulatora Staubli RX60

Authors

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów (KI), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

207 - 216

Book

Postępy robotyki : systemy i współdziałanie robotów. T.2

Presented on

IX Krajowa Konferencji Robotyki, 13-16.09.2006, Piechowice, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.