Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Sauer

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

piotr.sauer@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 17

PBN ID

1494154

ResearcherID

M-5182-2014

ORCID

0000-0003-2899-6623

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS