Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ekstrakcja palladu(II) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą fosfoniowej cieczy jonowej Cyphos IL 101

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

93 - 93

Book

Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie: VII Konferencja, Międzyzdroje, 12-15.06.2007 : (streszczenia)

Presented on

VII Konferencja: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie, 12-15.06.2007, Międzyzdroje, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.