Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Systematics of Compositions in Historical Gardens as a Design Support in Contemporary Design Concepts

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Systematyka założeń historycznych ogrodów jako element wspomagający współczesne koncepcje projektowe

Year of publication

2021

Published in

Space & Form

Journal year: 2021 | Journal number: nr 48

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
EN
 • residential garden
 • historical establishments
 • garden layout
 • composition
 • contemporary gardens
 • repeated solutions
PL
 • ogród rezydencjonalny
 • założenie historyczne
 • plan ogrodu
 • kompozycja
 • współczesne ogrody
 • powtarzane rozwiązania
Abstract

EN People always valued nature around them so the gardens accompanied their houses and residences from the ancient times. Some features of garden compositions were recurring in historical periods differing only in some aspects. In contemporary gardens they are repeated again. To assess the coincidences, a short graphic analysis of the basic features of historical gardens was developed. A tool that has allowed to identify differences and similarities between old and contemporary is the tabulation of composition schemes of well-known historic gardens and comparing the results with the features of the recent developments. This allowed us to investigate whether the same elements of composition, despite 21st century changes, apply today.

PL Ludzie zawsze cenili otaczającą przyrodę, więc od najdawniejszych czasów ogrody towarzyszyły ich domom i rezydencjom. Niektóre formy ogrodowych kompozycji powtarzały się we wielu okresach historycznych różniąc się w niewielki sposób. We współczesnych ogrodach elementy te są powtarzane ponownie. Aby ocenić te zbieżności została przeprowadzona krótka graficzna analiza podstawowych cech ogrodów historycznych. Narzędziem, które pozwoliło na określenie różnic i podobieństw pomiędzy dawnymi i dzisiejszymi rozwiązaniami jest zapis typów schematów kompozycyjnych znanych historycznych ogrodów i zestawienie ich z cechami najnowszych realizacji. Pozwoliło to na zbadanie czy te same elementy kompozycji, pomimo zmian XXI wieku są stosowane dziś.

Pages (from - to)

79 - 104

DOI

10.21005/pif.2021.48.C-01

URL

http://www.pif.zut.edu.pl/getfile.php?file=8oemnke9g7z2r3a0xw19aidu8gxaeeq20zzqbvjmbk0cpnaic8&lang=en

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.