Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modyfikacja polipropylenu na drodze nukleacji i przetwórstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

29 - 34

Book

Przetwórstwo tworzyw polimerowych - XII Profesorskie Warsztaty Naukowe, Toruń - Bachotek, 4-6 czerwca 2007

Presented on

XII Profesorskie Warsztaty Naukowe: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, 4-6.06.2007, Toruń - Bachotek, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.