Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie XFEM do badania wpływu współczynnika Poissona na propagację pęknięć zmęczeniowych w teście trójpunktowego zginania

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2021

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

29 - 30

URL

http://fatigue.utp.edu.pl/Content/Files/Streszczenia_2021.pdf

Book

XXVIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

Presented on

XXVIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, 08.06.2021, Bydgoszcz, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.