Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie metod selekcji sygnału drganiowego w diagnostyce silników spalinowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Published in

Pojazdy Szynowe

Journal year: 2004 | Journal number: nr 3-4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

108 - 111

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.