Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rehabilitacyjny wózek dziecięcy jako wyzwanie dla projektantów

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Title variant

EN Paediatric rehabilitation wheelchair as a challenge for designers

Year of publication

2022

Published in

Issue of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS

Journal year: 2022 | Journal volume: 2022

Article type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

3 - 4

Presented on

XIV Konferencja Naukowa Promocja Polskiej Rehabilitacji „Diagnostyka i programowanie leczenia rehabilitacyjnego w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży”, 23.03.2022, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.