Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Propozycje zarządzania ryzykiem długowieczności

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Published in

Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Journal year: 2022 | Journal number: nr 4

Article type

popular science article

Publication language

polish

Abstract

PL Ryzyko długowieczności (longevity risk), zwane też niekiedy ryzykiem długości życia, czy też niepewnością dotyczącą przyszłej oczekiwanej długości życia. Ryzyko długowieczności jest związane z demografią, ale także z niedoskonałością prognozowania długości życia – tak w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, zagregowanym, dotyczącym całych roczników (kohort) demograficznych. Indywidualne ryzyko długowieczności polega na tym, że dana jednostka żyje dłużej, niż sama tego oczekiwała. Może to spowodować przedwczesne wyczerpanie oszczędności zgromadzonych na starość, czy też błędne rozłożenie inwestycji w czasie. W artykule wskazano do instrumenty finasowe i propoponane zmiany instytucjonalne w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsc, ktore moga zmniejszyć poziom ryzyka długowieczności . Błędy popełnione przez jednostkę co do jej przewidywanej długości życia mogą prowadzić generalnie do dwojakich konsekwencji: wyczerpania zasobów (finansowych, majątkowych) zgromadzonych na starość (oszczędności, dodatkowe programy emerytalne itp.) i niemożność pozostawienia po sobie materialnej spuścizny dla spadkobierców lub zbyt oszczędnego korzystania z nagromadzonych na starość oszczędności, inwestycji czy majątku i pozostawienie po śmierci nadmiernych, większych niż zamierzone zasobów.

Pages (from - to)

7 - 12

URL

https://igte.pl/wydawnictwa/biuletyn/

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.