Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analiza porównawcza wybranych cech technicznych betonu wykonanego przy użyciu kruszywa wapiennego i granitowego

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Comparative analysis selected technical characteristics of concrete made with the use of limestone and granite aggregate

Year of publication

2022

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2022 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kruszywo wapienne
  • kruszywo granitowe
  • beton cementowy
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych cech technicznych kruszywa granitowego i wapiennego oraz betonów konstrukcyjnych z ich zastosowaniem. Do wykonania betonów użyto grysu wapiennego z wyrobiska Wapienno na Kujawach oraz grysu granitowego z kamieniołomu w Strzegomiu. Badania odporności kruszyw na rozdrabnianie wykonano, stosując dwie receptury betonu o identycznym składzie ilościowym. W pierwszej użyto kruszywa wapiennego, a w drugiej granitowego. W przypadku betonu przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, głębokości penetracji wody pod ciśnieniem i mrozoodporności. Uzyskane wyniki potwierdziły, że właściwości fizykomechaniczne betonu wykonanego na bazie kruszywa wapiennego są porównywalne do właściwości betonu wykonanego na bazie kruszywa granitowego.

Pages (from - to)

60 - 62

DOI

10.15199/33.2022.05.10

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-137654-2022-5.html

Ministry points / journal

100.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.